Книга для чтения. Турецкий гамбит. Акунин (В2)
Kniga dlya chteniya. Turetskiy gambit. Akunin (B2)

15.12 €   18.90 €

Книга для чтения. Ионыч. Чехов (В1)
Kniga dlya chteniya. Ionych. Chekhov(В1)

7.92 €   9.90 €

50 русских текстов. Книга для чтения для иностранцев. Губиева
50 russkikh tekstov. Kniga dlya chteniye dlya inostrantsev. Gubieva

13.93 €   19.90 €

Толстой. Басни и рассказы. Учебное пособие + литературная запись CD
Tolstoy. Basni i rasskazy. Uchebnoe posobiye + literarurnaya zapis' CD

9.60 €   12.00 €

Книга для чтения. Обломов. Гончаров (В2)
Kniga dlya chteniya. Oblomov. Goncharov (B2)

7.92 €   9.90 €

Книга для чтения. Трудно быть богом. Стругацкие (А2)
Kniga dlya chteniya. Trudno byt' bogom. Strugatskiy (В1)

Книга для чтения. Добрый немец. Чехов (В1)
Kniga dlya chteniya. Dobryy nemets. Chehov (B1)

8.72 €   10.90 €

Книга для чтения. Драма на охоте. Чехов (В1)
Kniga dlya chteniya. Drama na ohote. Chehov (B1)

10.08 €   12.60 €

Книга для чтения. Коррида. Токарева (В2)
Kniga dlya chteniya. Korrida. Tokareva (B2)

7.92 €   9.90 €

Книга для чтения. Культурный обмен. Рассказы для детей. Вербовская (А2)
Kniga dlya chteniya. Kul'turnyy obmen. Rasskazy dlya detey. Verbovskaya (A2)

8.72 €   10.90 €

Книга для чтения. Рудольфио. Распутин
Kniga dlya chteniya. Rudol'fio. Rasputin (B1)

8.40 €   10.50 €

Синяя звезда. Рассказы и сказки русских и зарубежных писателей с заданиями. Новикова, Щербакова
Sinnyaya zvizda. Rasskazy i skazki russkih i zarubezhnih pisateley s zadaniyami. Novikova, Shcherbakova

11.60 €   14.50 €

Книга для чтения. Смерть Ахиллеса. Акунин (В2)
Kniga dlya chteniya. Smert' Ahillesa. Akunin (B1)

18.00 €   22.50 €

Тексты для чтения. Учебное пособие (А2). Рогачева
Teksty dlya chteniya. Uchebnoye posobie (A2). Rogacheva

10.43 €   14.90 €

Книга для чтения. Пиковая дама. Пушкин (В1)
Kniga dlya chteniya. Pikovaya dama. Pushkin (B2)

10.00 €   12.50 €

Читаем о России по-русски (А2-В2). Катаева, Протопопова
Chitayem o Rossii po-russki (A2-B2). Kataeva, Protopopova

13.65 €   19.50 €

Книга для чтения. Мечтай, Марсель, мечтай! Кашура. (А2)
Kniga dlya chteniya. Mechtay, Marsel', Mechtay! Kashura (A2)

8.72 €   10.90 €

Книга для чтения. Рассказы о любви. Чехов (А2)
Kniga dlya chteniya. Rasskazy o lyubvi. Chehov (B1)

8.72 €   10.90 €

Книга для чтения. Дубровский. Пушкин (В1)
Kniga dlya chteniya. Dubrovskiy. Pushkin (B1)

8.72 €   10.90 €

Книга для чтения. Встреча через триста лет. Толстой (С1)
Kniga dlya chteniya. Vstrecha cherez trista let. Tolstoy (C1)

9.52 €   11.90 €